MDI

  • POLYMERIC MDI

    MDI POLIMERIC

    Proprietăți și aplicații generale

    POLYMORIC MDI este un amestec lichid maro închis de difenilmetan-4,4′-diizocianat (MDI) cu izomeri și omologi cu funcționalitate superioară.Este utilizat împreună cu poliolii pentru a produce spumă poliuretanică rigidă.